ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นายศักดิ์ชัย มีเพียร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางสาวซาเนียร์ แยนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2