ระดับชั้นอนุบาล
นางสาวปนัดดา ชิตรบุตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1


นางสาวกาญจนา พรหมเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1


นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองฤกษ์
ครู
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2


นางสาวจันทร์จิรา ไชยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3