ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวขนิษฐา เอี่ยมบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5