» กิจกรรมของโรงเรียน » ร่วมรับเสด็จสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จำนวนผู้เข้าชม : 17 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 พ.ย. 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม ได้เป็นตัวแทน 1 ใน 3 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับเสด็จสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิยุวฑูตความดี ทรงพระราชดำเนินเสด็จมาทรงเป็นประธาน ในงานครบรอบ 20 ปี โครงการยุวฑูตความดี ในงานมีนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ รอบรู้ ของยุวฑูตฯ ทั่วประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะผู้บริหารและครูทั่วทุกภูมิภาค ณ กระทรวงต่างประเทศ