» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ ร.9
จำนวนผู้เข้าชม : 95 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ธ.ค. 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนวัดบุณฑริการาม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ ร.9 และจัดพิธีปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ