» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และวันปีใหม่ ประจำปี 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 13 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนวัดบุณฑริการาม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และวันปีใหม่ ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญวันเด็กที่ว่า “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย” ทางโรงเรียนวัดบุณฑริการาม ได้จัดแข่งเกม จับของขวัญ มอบทุนการศึกษา และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่สนับสนุนทุนการศึกษา อาหารเครื่องดื่มและของรางวัลให้แก่นักเรียน มา ณ โอกาสนี้