» ข่าวประชาสัมพันธ์ » คณะครูและผู้บริหาร ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) ทั้งโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 76 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ธ.ค. 2562

ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และประเภทครูผู้สอน ได้รับเกียรติบัตรทั้งโรงเรียน

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด