» ข่าวประชาสัมพันธ์ » เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดบุณฑริการาม พร้อมให้บริการแก่นักเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 73 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2563

เครื่องเล่นสนามโรงเรียนวัดบุณฑริการาม เสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการแก่นักเรียน ทันก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563